Ekonomik Gundem

Covid-19 Kapsamında Alınan Uluslararası Ticaret Tedbirleri

Covid-19 Kapsamında Alınan Uluslararası Ticaret Tedbirleri

Coronavirüs veya Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan Uluslararası Ticaret Tedbirleri ile ilgili yeni genelge yayınlandı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli ve 6360 sayılı Genelgesi, 10.04.2020 tarihli yazısı ve 27.04.2020 tarihli ve 7172 sayılı Genelgesine atfen Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne iletilen bir yazıda; Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, uluslararası ticaretin daha sağlıklı ve hızlı bir biçimde sürdürülebilmesi ve Kapıkule Sınır Kapısında karşılaşılan sorunların önüne geçilebilmesi için muhtelif düzenlemelerin ihtiva etmekte olduğu ifade edilmektedir.
Bahse konu düzenlemeler kapsamında 09.04.2020 tarihli Genelge ile alınan tedbirler aşağıda yer almaktadır.

A. TÜRKİYE’DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER

1.Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmeyecektir.
2.Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3.Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.
4.Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip edilmesi suretiyle en uzak sınır kapısından 36 saat, diğer sınır kapılarından 24 saat içinde ayrılmaları sağlanacaktır. (Bu süreler; yol durumu, hava şartları, çıkış yapılacak gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince 48 saate kadar uzatılabilecektir).
5.Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Valilik/Kaymakamlıklarca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
6.Türkiye içine transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.
7.Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunacak, araçların ülkemizden çıkması halinde giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişi onaylanmayacaktır.

B. TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER

1.Koronavirüs kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilemeyecektir.
2.Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3.Şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği bildirilecek, ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince şoförlere tebliğ edilecektir.
a)Şoförlerin Türk uyruklu olması halinde; Sağlık Bakanlığı birimlerince muayene edildikten ve ikametgâhında 14 günlük ev karantinasını kabul ettiklerini belirten taahhütnameyi imzaladıktan sonra ülkemize giriş yapmalarına izin verilecek, ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
b)Şoförlerin Yabancı uyruklu olması halinde; taşıma işlemlerinin izole alanda şoför değişimi ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle yapılması, mümkün olmaması halinde ise 14 günlük karantina süresini bekledikten sonra ülkeye girişlerine izin verilmesi sağlanacaktır.
c)Gümrük idarelerince; ülkemizde yük bırakacak yabancı şoförlerin geçecekleri güzergâhlar ve azami süreler, yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar da göz önünde bulundurularak belirlenecek ve araçların mola güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan yabancı şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.
d)Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan yabancı araçların/şoförlerin girişlerine şoför değişimi veya dorse/yük değişimi, yapılması mümkün değilse gerekli sağlık muayenesi/kontrolleri yapılmak ve gerekli koruyucu tedbirleri almak şartı ile 14 günlük karantina süresi beklenmeden izin verilebilecektir.
e)Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförler, belirlenecek izole alanlarda 14 günlük karantina süresini beklemeksizin gerekli sağlık muayenesi yapıldıktan ve araçları dezenfekte edildikten sonra ülkemize girebilecektir. Bu madde kapsamında ülkemizde yük bırakacak şoförlere, bu Genelgenin A bölümünün ilgili maddeleri uygulanacak; 4. Madde ise gidecekleri güzergâhlar doğrultusunda uygulanacaktır.

C. TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ YAPACAK ŞOFÖRLER

1.Türk şoförlerin bu Genelgenin B bölümü 3. maddesi (a) fıkrası uyarınca ev karantinasında kalmaları gereken süreyi tamamlamadıklarının tespit edilmesi halinde çıkışlarına izin verilmeyecektir,
2.Türk uyruklu şoförlerin çıkış kapısına geldiklerinde beraberlerinde maske, dezenfektan malzemeleri, uzun süre yetecek gıda maddesi bulundurmaları istenecek ayrıca şoförlere varış ülkelerinde ve güzergâh boyunca kimseyle temas etmeden, sosyal mesafeyi koruyarak iletişim kurması ve yüklerini boşaltarak vakit kaybetmeden geri dönmeleri konusunda uyarıda bulunulacaktır.
3.Yabancı şoförlerin çıkışlarında, Genelgede belirtilen kurallara uyup uymadığı kontrol edilecek, kurallara uyulmadığı tespit edilir ise İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından cezai işlem uygulanıp yurda tekrar girişleri engellenecektir.

D. RORO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR

1.RoRo taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu Genelgede belirtilen tüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilecektir,
2.Gemilere binmesi 1. maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir.
3.Ülkemize RoRo seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır.
Anılan yazıda devamla, 10.04.2020 tarihli yazıyla, Kapıkule Sınır Kapısında karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi amacıyla yük taşımacılığının belirlenen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtilmektedir. Bahse konu hususlar aşağıda yer almaktadır.
-Kapıkule Sınır Kapısı yakınında bulunan GTİ TIR Parkı izole alanında hali hazırda Türk uyruklu şoförler için uygulanan şoför veya dorse değişimi işlemleri, yabancı uyruklu şoförler için de her türlü sağlık kontrolünden geçmek, araçları dezenfekte edilmek ve Türkiye’ye giriş yapmamak koşulu ile uygulanabilecektir.
-Yabancı uyruklu şoförler Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak istediklerinde dorse/ çekici değişikliği yapacaklarını, ihracat/ ithalat yükü taşıyan araçların bilgisinin de bulunacağı bir form ile beyan edeceklerdir.
-İhracat yükü taşıyan aracın TIR parklarında olup olmadığı sistem üzerinden kontrol edilecektir.
-İhracat yükü taşıyan aracın TIR parklarında olmaması halinde aracın Kapıkule gümrük sahasına girişine izin verilmeyecektir.
-İhracat yükü taşıyan aracın TIR parklarında olduğu teyit edilirse, ithalat yükü taşıyan aracın dezenfeksiyon işlemine müteakip plaka okuma sistemi üzerinden saha giriş kaydı yapılacaktır.
-Yasaklı ülke çıkışlı ve 14 günlük izolasyon süresi dolmamış yabancı sürücü pasaport noktasına geldiğinde dorse/ şoför değişikliği yapmak istediğini beyan eden formu görevli polis memuruna verecektir.
-Pasaport işlemine müteakip aynı peronda şoförün sağlık kontrolü Sağlık Bakanlığı personelince yapılacaktır.
-Değişim yapacak yabancı şoför sağlık birimine pasaport ve iletişim bilgilerini verecektir.
-Gümrük işlem süreçleri tamamlandıktan sonra Türkiye’ye giriş yönündeki araç, çıkış yönündeki değişim aracı ile GTİ TIR Parkı izole alanda buluşacaktır.
-Her iki yöndeki araçların hazır olması halinde araçlar en kısa sürede dorse/ şoför değişikliğine tâbi tutularak işlem süreçleri tamamlanacaktır.
-Mahreçten gelen yabancı uyruklu şoför bu kez çıkış yönüne geçerek pasaport dâhil gümrük süreçlerini tamamlayacaktır.
Bununla birlikte, 27.04.2020 tarihli Genelge ile 09.04.2020 tarihli Genelgenin uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir) ve A. Türkiye’den Transit Geçecek Araçlar ve Şoförler, C. Türkiye’den Çıkış Yapacak Şoförler ile D. Ro-Ro Seferlerinde Uygulanacak Kuralları düzenleyen hükümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan; ülkemiz ihracat/ithalat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörümüzün etkin bir şekilde çalışabilmesini teminen ‘Türkiye’ye Giriş Yapacak Şoförler’ başlıklı B bölümünün yeniden düzenlendiği bildirilmektedir. Bahse konu düzenlemeler aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıda yer almaktadır.

B. TÜRKİYEYE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER

1.Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde,
a.Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde;
i.Türk şoförlerin sağlık denetleme merkezlerince ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirimi yapılarak belirlenen yerlerde karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır. İkamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
ii.Yabancı şoförlere geçiş izni verilmeyecektir.
b.Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde;
i.Türk şoförler 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmek üzere ülke içine alınacak ancak uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri kapsamında karantina süresinin bitmesini beklemeksizin yurt dışına çıkabileceklerdir. Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında ülke dışına çıkmayacak şoförler ise 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlayacaklardır. Türk şoförlerin ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
ii.Yabancı şoförlere ülkemize girişlerini takip eden 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin verilecektir. Ayrıca yabancı şoförler, ülkemizde bulundukları 72 saatlik süre içerisinde kendilerinde herhangi bir solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklarını taahhüt edecektir.
iii.İlgili gümrük idaresince 72 saatlik süre; yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak 24 saate kadar uzatılabilecektir.

iv.Yabancı şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği ve ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince tebliğ edilecektir.

2.Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.

3.Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoförlerin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
4.Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların/şoförlerin girişlerine öncelik verilecektir.
Bilgilerine sunulur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
En Çok Okunanlar